1. ఎస్కేప్ వాటర్ పార్క్

2. జలవిహార్

3. మౌంట్ ఓపెరా

4. వండర్లా

5. వైల్డ్ వాటర్స్

6. ఓషన్ పార్క్

7. అలంకృత వాటర్ పార్క్

8. డ్రీమ్ వ్యాలీ రిసార్ట్

9. బ్లూ థండర్ రిసార్ట్

10. శ్రీనిధి రిసార్ట్స్

Also Check:

Also Check:

హైదరాబాద్ టాప్ 10 విలాసవంతమైన రిసార్ట్స్