1. లియోనియా రిసార్ట్

2. ప్రగతి రిసార్ట్

3. గోల్కొండ రిసార్ట్

4. మృగవాణి రిసార్ట్

5. అలంకృత 4 స్టార్ రిసార్ట్

6. సెలబ్రిటీ రిసార్ట్

7. లహరి రిసార్ట్స్

8. అరణ్య రిసార్ట్

9. బటన్ ఐస్ రిసార్ట్

10. విలేజ్ ట్రైల్స్ రిసార్ట్

Also Check:

Also Check:

హైదరాబాద్‌లోని టాప్ 10 ఉత్తమ వాటర్ పార్కులు