రోల్స్ రాయిస్ కల్లినన్ (Rs.6.95 Crores)

రేంజ్ రోవర్ వోగ్  (Rs.2.94 Crores)

వోల్వో  XC90 T8  (Rs.1.31 Crores)

జాగ్వార్ XJ L  (Rs.1.2 Crores)

హమ్మర్ హెచ్2  (Rs.75 Lakhs)

ఫాల్కన్ వానిటీ వ్యాన్  (Rs.7 Crores)

BMW X6m (Rs.92 Lakhs)

మెర్సిడెస్ 200 CDI  (Rs.31 Lakhs)

మెర్సిడెస్ GLE 350d  (Rs.77 Lakhs)