1. మందీ 36 

Banjara Hills

2. మందీ కింగ్ ఎలైట్

RC Puram

3. మాతామ్ అల్ అరబి

Barkas

4. యమ్ యమ్ ట్రీ

5. ఆజెబో మందీ 

Mehdipatnam

6. అరబెల్లా మందీ 

Lakdikapul

7. ది అరేబియన్ మందీ

Sainikpuri

8. మందీ టౌన్ 

Khairtabad

9. జైకా అరేబియన్ ఫుడ్ కోర్ట్

Santosh Nagar

10. ది అరేబియన్ విల్లజే

Somajiguda

Also Check:

Also Check:

హైదరాబాద్ టాప్ 10 విలాసవంతమైన రిసార్ట్స్