ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్ అంటే ఏంటి? దీనికి ఎలా అప్లై చేయాలి?

ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్ ని ప్రధాన మంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన (పి ఏం జె ఏ వై ) అని కూడా అంటారు. ఈ స్కీమ్

Read more

తెలంగాణ కంటి వెలుగు పథకం 2021

తెలంగాణ కంటి వెలుగు పథకం ను ఆగస్టు 15, 2018 న తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టింది. కాబట్టి, తెలంగాణ ప్రజలందరూ ఒకసారి ఈ క్రింది

Read more